Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Pisanje projekata

Naše preduzeće ima dobre poslovne odnose sa organizacijama za pisanje projekata, koji pored iskustva u pisanju domaćih projekata imaju i iskustvo u pisanju međunarodnih projekta, projekata Eropske Unije.

Ukoliko Vam je potrebna ovakva vrsta usluge, molimo popunite donji formular i pošaljite na mail adresu info@konkursi.rs. Nakon pristizanja formulara u roku od 2-3 dana Vam javljamo da li organizacije, koje su naši poslovni partneri imaju kapaciteta za pisanje dotičnih projekata. Ukoliko imate i dalja pitanja, molim Vas obratite se na telefon 064/28-45-466.

Formular za uslugu pisanja projekata (32,5 kB)

Projekt-menadžment i ostale usluge

Naše preduzeće je u poslovnim odnosima sa preduzećima koji imaju višegodišnje iskustvo u menadžmentu projekta Evropske Unije, u procesima PRAG javnih nabavki, i u izradi najraznovrsnijih usluga u projektima (istraživanje, izrada studija izvodljivosti i razvojnih planova, organizovanje događaja, prevod itd).

Ukoliko imate potrebu za ovakvim uslugama, molimo Vas, popunite donji formular i pošaljite na mail adresu info@konkursi.rs. Nakon pristizanja formulara u roku od 2-3 dana Vam javljamo da li organizacije, koje su naši poslovni partneri imaju kapaciteta za pisanje dotičnih projekata. Ukoliko imate i dalja pitanja, molim Vas obratite se na telefon 064/28-45-466.

Formular za ostale usluge (35,0 kB)