Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Aktuelni konkursi

Poziv za predaju projekata u okviru Erazmus+ Žan Mone programa

Krug aplikanata: visokoškolske ustanove.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 22-02-2018

Detalji

Konkurs za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

Krug aplikanata: udruženja građana / udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: 300.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 22-02-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

Krug aplikanata: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi.

Iznos granta: najmanji iznos je 100.000 / 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 23-02-2018

Detalji

Zasad za budućnost

Krug aplikanata: socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, zadruge i fondacije).

Iznos granta: 120.000 - 850.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 23-02-2018

Detalji

Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata

Krug aplikanata: opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 25-02-2018

Detalji

Program malih grantova Demokratske komisije

Krug aplikanata: nevladine i ostale neprofitne organizacije.

Iznos granta: 24.000 USD.

Rok za predaju dokumentacije: 25-02-2018

Detalji

Prvi poziv za IPARD

Krug aplikanata: poljoprivredna gazdinstva.

Iznos granta: 5.000 - 1.000.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 26-02-2018

Detalji

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za nabavke novog traktora

Krug aplikanata: preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 26-02-2018

Detalji

Javni poziv za sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača

Krug aplikanata: mladi istraživač - doktor nauka.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 27-02-2018

Detalji

Javni poziv za apliciranje za dobrotvorne organizacije

Krug aplikanata: dobrotvorne organizacije.

Iznos granta: 10.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 28-02-2018

Detalji

Lokalni razvoj otporan na klimatske promene

Krug aplikanata: lokalne samouprave, privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora, organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i akademske ustanove, kao i fizička lica.

Iznos granta: 10.000 USD.

Rok za predaju dokumentacije: 28-02-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

Krug aplikanata: ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Iznos granta: najmanji iznos je 300.000 / 3.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 01-03-2018

Detalji

Otvoren poziv programa „Evropa za građane i građanke”

Krug aplikanata: javne institucije i neprofitne organizacije.

Iznos granta: 150.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 01-03-2018

Detalji

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Krug aplikanata: crkve i verske zajednice na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

Krug aplikanata: ustanove zaštite kulturnih dobara, ustanove zaštite kulturnog nasleđa i druge ustanove kulture.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba

Krug aplikanata: udruženja iz oblasti kulture sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao i udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi koji su u zemljama regiona registrovani za obavljanje kulturnih delatnosti.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga za javne biblioteke

Krug aplikanata: javne opštinske i gradske biblioteke čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i koje su registrovane na području AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija

Krug aplikanata: udruženja, zadužbine, fondacije, kao i drugi subjekti u kulturi u AP Vojvodini.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti umetničkog stvaralaštva

Krug aplikanata: pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina

Krug aplikanata: pravna lica, preduzetnici, udruženja građana i ustanove kulture (osim ustanova kojima je osnivač APV) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa

Krug aplikanata: nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u registar medija, kao i audio i audio/video produkcije.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda

Krug aplikanata: izdavači medija, medijska udruženja, novinarske škole, agencije i nevladine organizacije koje se bave javnim informisanjem.

Iznos granta: 100.000 - 500.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

Krug aplikanata: registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio i video produkciju u navedenim zemljama.

Iznos granta: 100.000 - 3.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije objekata ustanova obrazovanja

Krug aplikanata: škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje, škole za srednje obrazovanje i vaspitanje i ustanove učeničkog standarda, jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

Krug aplikanata: organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 05-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja međunacionalne tolerancije

Krug aplikanata: organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 05-03-2018

Detalji

Konkurs za integraciju Roma

Krug aplikanata: organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 05-03-2018

Detalji

Konkurs za službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina

Krug aplikanata: mesne zajednice, organi jedinica lokalne samouprave, drugi organi, organizacije, službe i ustanove, korisnici budžetskih sredstava s teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 05-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja

Krug aplikanata: pravno lice ili preduzetnik (izdavač medija).

Iznos granta: 400.000 - 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija

Krug aplikanata: pravno lice, odnosno preduzetnik, izdavač medija koji ima sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Iznos granta: 400.000 - 1.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama.

Iznos granta: 500.000 - 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 400.000 - 1.500.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 400.000 - 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za štampane medije i servise novinskih agencija

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 400.000 - 3.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 500.000 - 5.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 300.000 - 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola

Krug aplikanata: opštine i gradovi na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 09-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja

Krug aplikanata: ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 09-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova

Krug aplikanata: privredna društva i preduzetnici, udruženja u kulturi, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 12-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Krug aplikanata: privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije.

Iznos granta: 100.000 - 7.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 12-03-2018

Detalji

Pokreni se za posao

Krug aplikanata: pojedinci, preduzetnici.

Iznos granta: 10.000 dolara.

Rok za predaju dokumentacije: 15-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu

Krug aplikanata: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije / pravna lica, a koja su registrovana izvan teritorije Republike Srbije.

Iznos granta: min. 120.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 16-03-2018

Detalji

Javni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ strateške projekte

Krug aplikanata: institucije, neprofitne organizacije.

Iznos granta: 250.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 21-03-2018

Detalji

Drugi javni poziv Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

Krug aplikanata: neprofitne organizacije.

Iznos granta: 100.000 - 1.000.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 30-03-2018

Detalji

Konkursi za dodelu subvenciju za projekte razvoja turizma

Krug aplikanata: destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, turističke organizacije, druga pravna lica, odnosno druga organizacija i institucija.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-03-2018

Detalji

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom

Krug aplikanata: organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja.

Iznos granta: 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 02-04-2018

Detalji

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Krug aplikanata: organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja.

Iznos granta: 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 02-04-2018

Detalji

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Krug aplikanata: nezaposleno lice.

Iznos granta: 220.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 16-04-2018

Detalji

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Krug aplikanata: nezaposleno lice - romske nacionalnosti.

Iznos granta: 220.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 16-04-2018

Detalji

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu

Krug aplikanata: nacionalna, regionalna i lokalna javna tela, službe za zapošljavanje.

Iznos granta: 1.500.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 18-04-2018

Detalji

Javni konkurs za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Krug aplikanata: pravno lice sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: 4.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 20-04-2018

Detalji

Drugi javni poziv Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

Krug aplikanata: neprofitne organizacije.

Iznos granta: 75.000 - 600.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 23-04-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika

Krug aplikanata: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi.

Iznos granta: 300.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 30-04-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture koji su podržani kroz međunarodne fondove

Krug aplikanata: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 29-06-2018

Detalji

Konkurs za finansiranje posebnih projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata

Krug aplikanata: jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, vaspitno obrazovne ustanove i visokoškolske ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 28-09-2018

Detalji

Konkursi za dodelu subvenciju za projekte razvoja turizma

Krug aplikanata: destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, turističke organizacije, druga pravna lica, odnosno druga organizacija i institucija.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-10-2018

Detalji

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Krug aplikanata: privredno društvo, preduzetnik, poljoprivredno gazdinstvo.

Iznos granta: Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava je 500.000 / 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 01-10-2018

Detalji

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke

Krug aplikanata: poslodavac u privatnom sektoru.

Iznos granta: 100.000 dinara po polazniku.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Krug aplikanata: poslodavac u privatnom sektoru.

Iznos granta: 25.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

Krug aplikanata: poslodavac u privatnom sektoru.

Iznos granta: 300.000 dinara za osobe.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Krug aplikanata: poslodavac.

Iznos granta: 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Stalno otvoreni konkurs za sufinansiranje projektnih aktivnosti organizacija civilnog društva

Krug aplikanata: udruženja.

Iznos granta: 500.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje organizovane posete interno raseljenih lica teritoriji AP Kosovo i Metohija

Krug aplikanata: udruženja.

Iznos granta: 500.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu

Krug aplikanata: naučni radnici i studenti.

Iznos granta: 500 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 01-12-2018

Detalji

Javni konkurs za sufinasiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

Krug aplikanata: naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-12-2018

Detalji

Javni konkurs za sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zrastvenim ustanovama

Krug aplikanata: zdravstvene ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 15-12-2018

Detalji

Eurofound donira opremu humanitarnim organizacijama

Krug aplikanata: humanitarne organizacije.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Konkursi Razvojnog fonda APV

Krug aplikanata: pravna lica, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: promenljiv.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Program za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou

Krug aplikanata: ARRA i JLS, odnosno KLER.

Iznos granta: 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Krug aplikanata: mikro, mala i srednja preduzeća.

Iznos granta: 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Finasiranje malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednika, zadruga i preduzetnika

Krug aplikanata: mala i srednja preduzeća, preduzetnik, poljoprivrednik i zadruga sa sedištem u pet upravnih okruga južne Srbije – Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom.

Iznos granta: Iznos kredita: do 50.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Javni poziv za sufinansiranje naučnih delatnosti

Krug aplikanata: studenti, istraživači.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Javni konkurs za sufinsiranje projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja

Krug aplikanata: nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: 400.000 dinara po osobi sa invaliditetom.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme

Krug aplikanata: žene preduzetnice, žene osnivači malih preduzeća i mladi do 35 godina starosti na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: Maksimalni iznos kredita je 20.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje obrazovnih projekata ustanova visokog obrazovanja

Krug aplikanata: ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji