Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Najsvežiji konkursi

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Krug aplikanata: organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja.

Iznos granta: 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 02-04-2018

Detalji

Program malih grantova Demokratske komisije

Krug aplikanata: nevladine i ostale neprofitne organizacije.

Iznos granta: 24.000 USD.

Rok za predaju dokumentacije: 25-02-2018

Detalji

Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

Krug aplikanata: poslodavac u privatnom sektoru.

Iznos granta: 300.000 dinara za osobe.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Krug aplikanata: poslodavac.

Iznos granta: 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Krug aplikanata: poslodavac u privatnom sektoru.

Iznos granta: 25.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke

Krug aplikanata: poslodavac u privatnom sektoru.

Iznos granta: 100.000 dinara po polazniku.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: 400.000 dinara po osobi sa invaliditetom.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom

Krug aplikanata: organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja.

Iznos granta: 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 02-04-2018

Detalji

Javni konkurs za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Krug aplikanata: pravno lice sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: 4.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 20-04-2018

Detalji

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Krug aplikanata: nezaposleno lice.

Iznos granta: 220.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 16-04-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja

Krug aplikanata: ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 09-03-2018

Detalji

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Krug aplikanata: nezaposleno lice - romske nacionalnosti.

Iznos granta: 220.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 16-04-2018

Detalji

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola

Krug aplikanata: opštine i gradovi na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 09-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje obrazovnih projekata ustanova visokog obrazovanja

Krug aplikanata: ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Konkurs za integraciju Roma

Krug aplikanata: organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 05-03-2018

Detalji

Zasad za budućnost

Krug aplikanata: socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, zadruge i fondacije).

Iznos granta: 120.000 - 850.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 23-02-2018

Detalji

Konkurs za službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina

Krug aplikanata: mesne zajednice, organi jedinica lokalne samouprave, drugi organi, organizacije, službe i ustanove, korisnici budžetskih sredstava s teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 05-03-2018

Detalji

Konkurs za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

Krug aplikanata: udruženja građana / udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: 300.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 22-02-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 300.000 - 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 500.000 - 5.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

Krug aplikanata: organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 05-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 400.000 - 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za štampane medije i servise novinskih agencija

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 400.000 - 3.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije objekata ustanova obrazovanja

Krug aplikanata: škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje, škole za srednje obrazovanje i vaspitanje i ustanove učeničkog standarda, jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 02-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik.

Iznos granta: 400.000 - 1.500.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja međunacionalne tolerancije

Krug aplikanata: organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 05-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

Krug aplikanata: privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije.

Iznos granta: 100.000 - 7.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 12-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova

Krug aplikanata: privredna društva i preduzetnici, udruženja u kulturi, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 12-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja

Krug aplikanata: pravno lice ili preduzetnik (izdavač medija).

Iznos granta: 400.000 - 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija

Krug aplikanata: pravno lice, odnosno preduzetnik, izdavač medija koji ima sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Iznos granta: 400.000 - 1.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona

Krug aplikanata: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama.

Iznos granta: 500.000 - 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 08-03-2018

Detalji