Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

  • Konkursni glasnik
  • O svim konkursima
  • na istom mestu
  • Konkursni glasnik
  • O svim konkursima
  • na istom mestu

Poštovani posetioci!

Pozdravljamo Vas na najkompletnijoj web stranici u Srbiji, koja sadrži sve konkurse koji su dostupni domaćim firmama, preduzetnicima, neprofitnim organizacijama i odnose se na pružanje povratnih ili nepovratnih sredstava. Sakupili smo na jedno mesto sve moguće izvore sredstava koja potiču od ministarstava i drugih državnih organa, kao i izvore koji potiču iz Evropske Unije i ostalih međunarodnih organizacija.
Naša web stranica nije besplatna, i kompletna informacija o projektima se može dobiti samo posle uplate iznosa za korišćenje informacija. Iznos za celu godinu je samo 5.000,00 dinara i postoji mogućnost pretplate i na kraći period. Ako Vas zanima naša ponuda, kliknite na >> dalje <<

Pored praćenja konkursa bavimo se i posredovanjem prilikom pisanja projekta i ostalih projektnih usluga. Ukoliko Vas zanima i ova opcija, kliknite na >> dalje <<

Najsvežiji konkursi

Osnaživanje civilnog društva u Srbiji i Crnoj Gori

Krug aplikanata: Civilne organizacije.

Iznos granta: Nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 29-03-2015

Detalji

Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja

Krug aplikanata: ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Iznos granta: Nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-10-2015

Detalji

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja

Krug aplikanata: ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Iznos granta: Nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-10-2015

Detalji

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda

Krug aplikanata: ustanove studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Iznos granta: Nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-10-2015

Detalji

Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja

Krug aplikanata: ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Iznos granta: Nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-10-2015

Detalji

Vesti

Nove uredbe o upravljanu programima pretpristupne pomoci Evropske unije

Doneti su novi propisi u vezi sa upravljanjem programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007 – 2013: Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007 – 2013. godine („Sl. Glasnik RS“, br. 140/14, od 22. decembra 2014.) i Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente IIb Instrumenta pretpritsutpne pomoći (IPA) – programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA za period 2007-2013. godine („Sl. Glasnik RS“, br. 140/14, od 22. decembra 2014.).

Detalji

Zakon o potvrdjivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije I Evropske komisije o pravilima za sprovodjenje finansijske pomoci Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristup

Ratifikovan je Okvirni sporazum između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć - IPA II ( ’’Službeni Glasnik RS – Međunarodni ugovori’’, broj 19 od 29. decembra 2014.).

Detalji

Bošnjak na sastanku o prekograničnoj saradnji sa Rumunijom

20. februar 2015. godine - Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak učestvovao je na radnom sastanku u Požarevcu povodom mogućnosti prekogranične saradnje sa Rumunijom i zajedničkog pristupa sredstvima IPA fondova Evropske unije, zajedno sa predstavnicima šest Upravnih okruga: Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Južnobanatskog, Podunavskog, Braničevskog i Borskog.

Detalji